Lakes In Himachal Pradesh

Lakes in Himachal Pradesh

Kareri Lake
Khajjiar Lake
Lama Dal and Chander Naun
Macchial Lake
Maharana Pratap Sagar
Manimahesh Lake
Nako Lake
Pandoh Lake
Prashar Lake
Renuka Lake
Rewalsar Lake
Seruvalsar and Manimahesh Lake
Suraj Tal